4

Calificare șomeri

Blogul meu

Curs de calificare n ocupa?ia OSP?TAR (CHELNER) VNZ?TOR N UNIT??I DE ALIMENTA?IE – nivel calificare: 2

ianuarie 10th, 2011 · No Comments · Cursuri de calificare

Articol publicat in: Educatie


Organizator: Sindicatul Nova Vita
Num?r ore instruire: 240 ore teorie si 480 ore practic?

Perioada de desf??urare: iulie – dec 2011

Num?r minim de participan?i: 28 n 2011

Competen?e dobndite n urma parcurgerii programului de formare profesional?:

Igiena si securitatea muncii

Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism

Promovarea produselor si serviciilor

Psihologia consumatorului

Evidenta operativa

Servirea preparatelor

Servirea bauturilor

Alcatuirea meniurilor

Comportament profesional

Se asigur? suport de curs fiec?rui cursant ?i materialele didactice necesare pentru desf??urarea instruirii (videoproiector, flipchart, dosar pentru noti?e ?i pixuri etc.)

Instruirea teoretic? va fi desf??urat? in cadrul Universit??ii Petre Andrei din Iasi, cu formatori autoriza?i.

Instruirea practic? se va desf??ura la locul de munc? in unit??i de deservire ?i alimenta?ie public?, n timpul programului de lucru. Inscrierea participan?ilor la un curs de calificare este condi?ionat? de calitatea de ?omer, ndeplinirea condi?iilor de eligiblitate ale proiectului ?i de acceptul ntreprinderii angajatoare de a semna protocolul de colaborare cu furnizorul de formare profesional? privind punerea la dispozi?ie a spa?iului ?i echipamentelor necesare pentru desf??urarea instruirii practice.

Deasemeni, este necesar ca furnizorul s? identifice un instructor de practic? n cadrul acelea?i ntreprinderi, care s? fie de acord s? sus?in? instruirea practic?.

Absolven?ii cursului de calificare n ocupa?ia osp?tar vor beneficia de o subven?ie n valoare de 800 lei.

L a finalul preg?tirii participan?ii vor primi certificate ?i vor fi plasa?i la locuri de munc? n Regiunea de Nord Est.

Condi?iile de eligibilitate, precum ?i documentele necesare inscrierii le regasiti in coloana din dreapta a paginii.

Acest curs este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, in cadrul proiectului Calificarea tinerilor ?omeri din regiunea de nord est n meseriile de agent comercial ?i osp?tar ?i plasarea lor pe pia?a muncii n vederea reducerii ratei ?omajului ?i cre?terii gradului de ocupare a for?ei de munc? tinere, crearea unui centru zonal de formare profesional?, mediere ?i plasare a for?ei de munc?.

5

Tags:

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X