4

Calificare șomeri

Blogul meu

ANUN? PROIECT !

ianuarie 5th, 2011 · No Comments · Anun?uri

Articol publicat in: Educatie


INVESTE?TE N OAMENI !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Num?rul de referin?? al programului (CCI):2007RO051PO001

Axa prioritar? 5 : Promovarea m?surilor active de ocupare.

Domeniul major de interven?ie 5.1.:

Dezvoltarea ?i implementarea m?surilor active de ocupare.

Titlul proiectului:

Calificarea tinerilor ?omeri din regiunea de nord est n meseriile de agent comercial ?i osp?tar ?i plasarea lor pe pia?a muncii n vederea reducerii ratei somajului ?i cre?terii gradului de ocupare a for?ei de munc? tinere, crearea unui centru zonal de formare profesional?, mediere ?i plasare a for?ei de munc?.

Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul proiectului:

Cre?terea nivelului de absorb?ie pe pia?a muncii pentru 112 persoane, ?omeri, tineri ?omeri, persoane inactive sau persoane aflate in c?utarea unui loc de munc? in regiunea de implementare a proiectului prin integrarea acestora intr-un curs de calificare profesional? urmat apoi de plasarea lor pe pia?a muncii.

Obiectivul vizeaz? integrarea unui nr de 112 persoane intr-un curs de formare profesional? pentru ocupa?iile de agent comercial ?i osp?tar dup? cum urmeaz?: 84 de persoane pentru calificarea de agent comercial si 28 de persoane pentru calificarea de osp?tar.

Beneficiar :SINDICATUL NOVA VITA

Partener: DGASPC IASI

Durata proiectului: 24 de luni

Valoarea proiectului: 1.850.399 lei

Perioada implement?rii : 3 ian 2011 – 31 dec. 2012

Program de lucru: Luni Vineri 9.00-15.00

5

Tags:

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X